Anatomi

Här lär du dig det grundläggande kring hur kattkroppen är uppbyggd och fungerar.

 

Katter är ett fantastiskt djur och det är oslagbart att få ha en sådan nära i sitt umgänge. Katten är självständig och intelligent samtidigt som den är lojal som få. Man får igen den vård, omsorg och kärlek man satsar på sin katt, tusenfalt!

Katten är ett rovdjur och uteslutande en köttätare och jägare. Kattens huvud är utvecklat och anpassat för jakt. Ögonen fungerar bra i dåligt ljus, den har starka käkar, bra luktsinne och en bra hörsel. 

Tänderna

Kattungar byter sina 28 mjölktänder vid 4-6 månaders ålder till vuxentänderna. En vuxen katt har 30 tänder där 16 finns i överkäken och 14 i underkäken. Eftersom tänderna främst används till att döda sitt byte med så finns  kattens kindtänder och rovtänder längre bak i käken där dom används för att skära upp bytet. 

Ögonen

Kattens hornhinna, pupill och lins är större än människornas och är byggt för att ta vara på det ljus som finns även om det är väldigt lite ljus. Kattens synvinkel är bredare än människans eftersom kattens ögonlob är rundare och kortare än vår. Katten har en vävnad som förstärker ljuset i ögat. Denna vävnad är reflekterande och fungerar ungefär som en spegel. För att skydda kattens näthinna från starkt ljus så kan den forma sin pupill till en liten springa. En katt har svårare än människor att bedöma avstånd och det råder skilda meningar om hur stort färgseende en katt har.

 

Morrhår

En katts morrhår är känsliga och katten använder morrhåren för att snabbt kunna orientera sig i mörker.

 

Öron

Kattens hörsel är känslig och de hör bra vid höga frekvenser. En katt kan enkelt urskilja varifrån ett ljud hörs. Kattens hörsel är inte lika utvecklad i de lägre tonerna utan är anpassad för att katten lätt ska kunna uppfatta muspip och fågelkvitter.

 

Smak och lukt

Dofter och lukter spelar stor roll i kattens liv. Skämd mat avger kväverika gaser och kattens nos är känslig för kväve så man kan inte få en katt att äta mat som inte är färsk. Kattmynta är en doft som katter oftast reagerar starkt på och det är för att doften påminner katten om den doft honan avger i urinen när hon löper. Numera finns det olika former av kattmyntadroppar ute i dagligvaruhandeln som man kan droppa på leksaker, klösmöbler och liknande för att locka till sig katten. Det är helt ofarligt för katten men en katt bör inte ha kontakt med kattmynta innan den går ut eftersom den kan bli lite vimsig.

 

Har du sett din katt andas med halvöppen mun, nästan flämtande? Det kallas för ”Flehmande” och förekommer oftast vid sexuella dofter. En katt kan inte känna söt smak och attraheras oftast inte av kost som innehåller för mycket socker. Att katten har en sträv yta på sin tunga har inget med smakfunktionen att göra utan endast för att gör den dagliga tvätten enklare.

 

Balansen

Kattsvansen är viktig för katten då den används som motvikt i balansgång och när katten vänder i hög hastighet. Det är allmänt känt att en katt nästan alltid landar på tassarna. Det som möjliggör denna förmåga är att vid ett fall så sänder ögonen och balansorganen i innerörat uppgifter till hjärnan om vart huvudet befinner sig i förhållande till marken. När huvudet sedan ändrar position så påverkas vätskor och kristaller i balansorganen och mycket snabbt får hjärnan rätt signal. Den signalen gör att huvudet kommer rät ti förhållande till marken och sedan följer resten av kroppen huvudets position. D.v.s. katten landar på tassarna!

 Könsmognad

Vid vilken ålder en katt blir könsmogen varierar från katt till katt. Oftast är det mellan 7-15 månader. Men katter kan även bli könsmogna redan vid ex. 3 månaders ålder eller senare än 15 månader.

 

Löptid

5-8 dagar. Löpet återkommer hos vissa katter hela året med 2-3 veckors mellanrum. Många katter löper endast 2-3 ggr/år och då framför allt på våren.

 

Dräktighetsperiod

Normalt 65 dygn men kan variera mellan 61 och 69 dygn

 

Kroppstemperatur

Kattens normala temperatur ligger på 38,0-39,0 grader mätt med en vanlig febertermometer i ändtarmen.

 

Puls

Normalt ca 110-130 slag/minut. Pulsen känns bäst på insidan av låret.

 

Andning

Normalt ca 20-30 andetag/min.

2010-02-15 @ 17:06:20 Permalink ... Anatomi Kommentarer (0) Trackbacks ()